top of page

Pomozte evakuovaným tlumočníkům

Zachraňte tlumočníky - kampaň 2023

Zachraňte tlumočníky - kampaň 2022

Zachraňte tlumočníky - kampaň 2021

Vybrané články z médií a social media

Information for Afghan interpreters

Zachraňte tlumočníky  - kampaň 2023

Zacraňte tlumočníky kampaň 2023

Je rok 2023 a zhruba tucet bývalých tlumočníků AČR zůstává zanechán v Afghánistánu, kde se s rodinami skrývá od srpna 2021, kdy se nedostali do českých evakuačních letů. Dvě rodiny úspěšně prchly do Pákistánu, ale tam je na české ambasádě odmítli přijmout, přestože už počátkem roku 2022 nám nový ministr zahraničí Jan Lipavský sliboval, že se situací bude zabývat. Jistě, Rusko vpadlo na Ukrajinu, pak ČR předsedala EU. Opravdu ale nebylo možné se za více jak rok zasadit o záchranu 14 rodin, když nebyl problém pomoci půl miliónu Ukrajinců? Společně se Spolkem Afghánsko-české solidarity jsme 10. 2. 2023 zaslali ministru zahraniční přehledovou zprávu - bez odezvy k 21. 3. 2023, kdy ji tedy dáváme veřejně k dispozici (PDF ke stažení zde).

 

Ve zprávě mimo jiné vyzýváme ke zřízení parlamentní vyšetřovací komise. Našeho spolku, který byl v srpnu 2021 na rozdíl od všech ministerstev v kontaktu s většinou tlumočníků (evakuovaných i neevakuovaných), se totiž dosud žádný orgán státní správy na průběh evakuace neptal. V této souvislosti upozorňujeme na zprávu americké senátní komise pro zahraniční věci "Left Behind: A Brief Assessment of the Biden Administration’s Strategic Failures during the Afghanistan Evacuation", na jejímž základě probíhá vyšetřování kongresu a otevřeně hovoří o selhání USA během stahování z Afghánistánu, včetně a právě zanechání mnoha spolupracovníků napospas Talibanu. Paralely s ČR jsou zcela zřejmé.

Pomozte evakuovaným tlumočníkům

Pomoc tlumočníkům

Pomozte nám financovat podporu pro afghánské tlumočníky české armády. Snažíme se podržet ty, pro které v srpnu 2021 už nepřiletěly další evakuační lety. A umožnit jim útěk před Talibanem do sousedních zemí. Souběžně drobně podporujeme i zachráněné, zejména vzdělávací potřeby jejich dětí. Podílejte se na tom s námi přes Darujme.cz.

Angažovali jste se v pomoci ukrajinským uprchlíkům a chcete zkušenosti zúročit? Jste z Prahy, Ostravy, Brna, Plzně, Ústí nad Labem... a máte aspoň jednou za 14 dnů čas a chuť strávit odpoledne přímo s tlumočníkem? Pak se zapojte do naší výzvy "7 schůzek s tlumočníkem" :-) Po individuální domluvě Vás propojíme s konkrétním tlumočníkem a budeme Vás celou dobu podporovat. Podrobněji zde (pdf).

Máte doma přebytečné věci, které by v jiné začínající domácnosti ještě mohly posloužit? A co teprve věci po dětech, které tak rychle rostou! Nebo si můžete dovolit koupit poukázku do supermarketu a věnovat ji? Případně byste se dokonce dokázali věnovat zaučení tlumočníka/někoho z jeho rodiny na pracovišti ve své firmě? Napište nám na podpora@spolekvlcimaky.cz a my Vám pošleme podrobnosti (co potřebuje která rodina, popř. i CV zájemců o práci).

Zachraňte tlumočníky - kampaň 2022

Zachraňte tlumočníky 2022

V červnu 2022 jsme provedli online dotazníková šetření zaměřená jak na tlumočníky zanechané v Afghánistánu, tak na evakuované do ČR. V prvém nám odpovědělo 14 tlumočníků, jejich situace je kritická - skrývají se a současně často nemají ani přístup k potravinám a pitné vodě. Jejich výpovědi naleznete v souhrnné zprávě. V druhém případě nám reagovalo 9 tlumočníků (někteří nechtěli a několik málo rodin z ČR odešlo za příbuznými jinde v EU). Jejich příběhy jsme zpracovali do další zprávy, která je orientována na to, jak by jim nadšenci z řad veřejnosti mohli pomoci s integrací nad rámec pracovníků Státního integračního programu, kteří byli a jsou přetíženi ukrajinskou uprchlickou vlnou. 

Zachraňte tlumčníky 2021

Zachraňte tlumočníky - kampaň 2021 - otevřený dopis

Česká vláda od roku 2017 zablokovala záchranný program pro tlumočníky našich jednotek v Afghánistánu. Ten přitom inicioval gen. Petr Pavel už v roce 2011 (jako NGŠ AČR), protože jde o elementární slušnost, lidskost i mezinárodní standard. Vláda přesto ignorovala potřeby Armády ČR a doporučení poslaneckého výboru pro obranu. Díky iniciativě Zachraňte tlumočníky vláda schválila pomoc tlumočníkům na svém mimořádném zasedání 29. července 2021.

Máme důvodné obavy, že  o programu nebudou informováni všichni tlumočníci a včas.
Žádáme proto, aby vláda sdělila informace obecné povahy, u nichž není důvod k utajení:
1) Kolik celkem afghánských tlumočníků ČR zaměstnávala?
2) Kolik z nich již bylo přesídleno do ČR nebo jiné bezpečné země?
3) S kolika tlumočníky t.č. v Afghánistánu je MO či MZV momentálně v kontaktu?
4) Je program koncipován tak, že každý obdrží nabídku přesídlení do ČR
nebo finanční pomoci k přesídlení do jiné bezpečné země a sám si vybere?
5) Má ČR uzavřeny diplomatické dohody s nějakými dalšími státy o přesídlení tlumočníků?
6) Má ČR logistické kapacity zajistit bezpečnou dopravu přesídlovaných tlumočníků?
7) Do jakého nejzazšího termínu chce ČR uvítat na svém území tlumočníky, kteří si zvolí přesídlení sem?
8) Existují nějaká kritéria vylučující účast tlumočníka v programu,
např. malý počet odpracovaných let, delší čas od ukončení kontraktu apod.?
9) Na které rodinné příslušníky se možnost přesídlení vztahuje?
10) Pokud se tlumočník domnívá, že má být zařazen do programu, ale nebude oficiálními autoritami osloven, na jakou konkrétní instituci a pověřenou osobu se má obrátit?

 

otevřený dopis hlavička.jpg

Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně, vážení členové a členky zákonodárného sboru,

 

obracíme se na Vás ve věci přesídlovacího programu pro afghánské spolupracovníky armádní a civilní mise České republiky v Afghánistánu.

 

Armáda České republiky již opustila území Afghánistánu, situace v zemi je velmi nestabilní, hnutí Taliban nabývá na moci a obsazuje stále větší území. Afghánští tlumočníci a další spolupracovníci české mise a jejich rodiny jsou v přímém ohrožení života z důvodu spolupráce s Armádou České republiky. Celá řada spolupracovníků české armády v Afghánistánu se obrací na veteránské i lidskoprávní organizace v České republice se žádostí o pomoc, neboť se bojí o život svůj a své rodiny.

 

Jsme přesvědčení, že je povinností České republiky, jako sebevědomého suverénního státu, dostát svým lidskoprávním a bezpečnostním závazkům a nabídnout afghánským spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří několik let poskytovali našim vojákům a civilním pracovníkům neocenitelné služby, bezpečné útočiště před pronásledováním. Je naší odpovědností tyto lidi zachránit a nabídnout jim azyl a podporu v integraci do české společnosti. Jediným možným řešením je neprodleně spustit transparentní přesídlovací program. Takový program v minulosti Česká republika již realizovala, má tedy zkušenost a nástroje, jak efektivně situaci řešit. Jedná se o zásadní věc, která nesnese odkladu, neboť později již nemusí být tito lidé naživu. Organizace občanské společnosti - ať již veteránské či poskytující podporu cizincům v integraci - jsou připraveny poskytnout těmto příchozím své služby a na celém programu se na území ČR aktivně podílet.

 

Apelujeme na členy a členky vlády, poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby ve věci ochrany životů lidí, kteří pracovali pro Českou republiku, odložili politické neshody, předvolební boj, a společně zajistili bezpečné přesídlení našich spolupracovníků z Afghánistánu.

 

Signatáři:

 

Veřejně činné osobnosti:

Petr Pavel, bývalý armádní generál; Václav Malý, biskup; Dana Němcová, psycholožka / bývalá mluvčí Charty 77; Tomáš Petříček, výzkumník / bývalý ministr zahraničních věcí; Karol Sidon, rabín; Václav Marhoul, režisér; David Vávra, architekt; Iva Janžurová, herečka; Jiří Suchý, herec; Jan Svěrák, režisér; Ondřej Vetchý, herec; Ondřej Trojan, režisér / producent; Milan Šteindler, herec; Jan Hřebejk, režisér; Tomáš Hanák, herec; Jaroslav Róna, výtvarník; Vladimír Smutný, kameraman; Anna Grušová, překladatelka / zakladatelka Poradny pro uprchlíky; Daniel Fajfr, emeritní předseda Rady církve bratrské a Ekumenické rady církví; Pavel Pokorný, 1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické; Mikuláš Vymětal, farář ČCE; Petra Vytejčková, advokátka; Martin Šaroch, právník; Aleš Giao Hanek, Hate Crime Officer OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights; Robert Nebřenský, herec / hudebník; Tereza Lexová, herečka; Václav Hašek, scénárista; Václav Veselý, herec / hostinský;

 

Veteráni a vojáci z povolání:

Lumír Němec, Miloš Bohoněk, Rastislav Krkoška, Josef Česal, David Mikoláš, Jan Vanický, Lukáš Rejnek, Aleš Veselý, Pavel Svoboda, Farhad Muqamzada, Pavel Libich, Jan Fiala, Michael Šnajdar, Jan Reindl, Andrea Franzlova, Vít Kratochvíl, Daniel Píša, Jakub Šimák, Romana Musilová, Jan Matoušek, Mirwais Hashimi, Jiří Weiss, Boris Sýkora, Ivana Valenová, Irena Madajová, Jan Kristiňák, Jakub Plešinger, Pavel Plško

 

Organizace:

Miroslava Pašková, předsedkyně Spolek VLČÍ MÁKY

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Kristýna Titěrová, ředitelka Meta, o.p.s.–společnost pro příležitosti mladých migrantů

Michaela Davidová, ředitelka Most pro, o.p.s.

Tereza Knihová, předsedkyně správní rady Nadační fond Ozbrojených složek ČR

Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada Česká republika, o.p.s.

Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International Česká republika, z.s.

Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Radomír Špinka, ředitel ADRA, o.p.s.

Alexandr Zpěvák, ředitel InBáze, z.s.

Marta Malá, Michal Klíma, Nadační fond obětem holocaustu

Jana Raila Hlavsová, zakládající členka spolku Nevzdáme se nikdy - Spolku přátel druhoválečného odboje

Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA, o.p.s.

Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institut pro restorativní justici, z.s.

Děpold Czernin, předseda spolku Náš Ježíšek

Média k situaci tlumočníků / sdílení na soc. sítích - aktuality

Média - tlumočníci

Situace tlumočníků v médiích

Blesk.webp

Afghánští tlumočníci rok od pádu Kábulu: Strach, hlad a nejistá budoucnost!

Rok. Tak dlouhá doba už uplynula od chvíle, kdy padl Kábul. Prezident tehdy uprchl, začala tvrdá vláda Tálibánu. Ti jdou ve velkém i po tlumočnících, kteří pomáhali české armádě a velvyslanectví. Už rok se musejí skrývat, někteří nemají pravidelný přísun k potravinám či pitné vodě – a jejich budoucnost? Velmi nejistá. Blesk se s několika tlumočníky, tou dobou skrývajícími se v hlavním městě Afghánistánu, spojil.

Situace tlumočníků v médiích

Respekt.webp

14 zapomenutých. Jak žijí Afghánci, které jsme před rokem zachránili, a jak ti, kteří zůstali v Kábulu

S Amirem Zadou sedíme na lavičce jednoho z karlínských parků. Pan Amir patří mezi 151 Afghánců, které loni v srpnu za dramatických okolností evakuovaly tři české armádní letouny z Kábulu. Šlo o afghánské spolupracovníky české vojenské mise a jejich rodiny, kterým hrozila smrt. Vítězně se vracející Tálibán, jehož ozbrojenci právě obsazovali afghánské hlavní město, je totiž považoval za zrádce spolupracující s okupanty – tedy s vojsky NATO, která se po vyhnání al-Káidy a jejích tálibánských hostitelů z Afghánistánu snažila skoro dvacet let převést zemi do otevřenějšího a spravedlivějšího světa.

Situace tlumočníků v médiích

ČRO1.jfif

‚Byli jsme v první linii a zapomnělo se na nás.‘ Těžký první rok Afghánců, kteří v Česku našli domov

Desetitisíce Afghánců evakuovaných během loňského srpna z Kábulu mají za sebou první rok v nových domovech po celém světě, 170 ho našlo v Česku. Pro server iROZHLAS.cz čtyři z nich poprvé popisují, co zažili. Shodují se, že jim přesídlení zachránilo život, uplynulých dvanáct měsíců bylo ale extrémně obtížných. Prošli uprchlickými tábory, bojují s češtinou, hledají si práci. Ale hlavně se snaží pomoci svým rodinám, které v Afghánistánu zůstaly.

Situace tlumočníků v médiích

Novinky.webp

Pracovali pro Čechy, teď odpočítávají čas, než je najde Tálibán

Před rokem česká armáda evakuovala z Kábulu asi 200 Afghánců, kteří pracovali pro Česko, i s jejich rodinami. Ministerstvo obrany tvrdí, že přišli všichni, kteří měli. Spolek Vlčí máky se však spojil v Afghánistánu s dalšími 14 bývalými tlumočníky, kteří českým vojákům pomáhali, leckdy i dlouhá léta. V zemi, kterou ovládla tyranie Tálibánu, jim jde každý den o život a prosí o pomoc.

Situace tlumočníků v médiích

DeníkN 2 Wirnitzer.JPG

Varovné ticho nad tlumočníky. Slova vlády o pomoci nezní důvěryhodně a nelze je ověřit

Komentář Jana Wirnitzera: Nemine den, abych neměl v některé z šifrovaných komunikací anglicky psaný dotaz: „Tak co, co vaše vláda? Přece jste rozhodli, že nám pomůžete. Doufám, že to brzy začne. Radši nevycházím z domu.“ Je těžké afghánským tlumočníkům vysvětlovat, že titulky o vládním rozhodnutí jim pomoci nemusejí znamenat to, čím se zdají být.

Situace tlumočníků v médiích

Respekt 3 Spurný.JPG

OPERACE „AFGHÁNŠTÍ TLUMOČNÍCI“ JE TAK TAJNÁ, ŽE O NÍ NEVĚDÍ ANI TI, KTERÝM MÁ POMOCI

Vláda před šesti dny schválila pomoc Afgháncům, kteří spolupracovali s českou armádou na její tamní misi. Podrobnosti operace jsou tajné, což je samozřejmě pochopitelné. Akci ale sleduje v Česku několik médií i vojenští veteráni z mise - a všichni v posledních hodinách konstatovali, že žádný ze spolupracovníků, se kterými jsou na dálku v kontaktu, zatím nedostal nabídku, aby se do programu zapojil. Potvrzují to i sami tlumočníci...

Situace tlumočníků v médiích

CT24 UK Marhoul.JPG

Afghánským spolupracovníkům je třeba pomoci co nejdříve, vláda mohla jednat rychleji, shodli se Marhoul a Tureček

Afgháncům, kteří pomáhali české armádě při misi v této asijské zemi, je nutné pomoci co nejdříve. V Událostech, komentářích se na tom shodli analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha a režisér Václav Mahoul, jeden ze signatářů petice Zachraňte tlumočníky. Oba také podotkli, že jednání české vlády mohlo být rychlejší. Marhoul vyslovil obavy o logistické zajištění případného přesunu afghánských spolupracovníků do Česka...

Situace tlumočníků v médiích

iRozhlas.JPG

Bez pomoci spolupracovníci armády v Afghánistánu zemřou, míní Zeman. Vláda plán projedná v pátek

Prezident Miloš Zeman doporučil poskytnout pomoc spolupracovníkům české armády v Afghánistánu. Řekl to ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi při jejich nedávném setkání, informoval na twitteru mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. Jakýkoliv odklad rozhodnutí o poskytnutí pomoci může podle Zemana vést ke smrti afghánských spolupracovníků a dalších členů pomocného personálu české armády. O poskytnutí pomoci bude v pátek jednat vláda.

Situace tlumočníků v médiích

NATOAktual.JPG

Zachraňte tlumočníky, vyzývá iniciativa vládu k pomoci Afgháncům

Řada osobnostní veřejného života, lidskoprávní organizace i vojáci a veteráni nebo herci vyzvali otevřeným dopisem vládu, aby spustila připravovaný záchranný program na přesun afghánských spolupracovníků české armády z Afghánistánu. Iniciativa příznačně pojmenovaná „Zachraňte tlumočníky“ varovala, že se bezpečnostní situace v Afghánistánu rychle zhoršuje.

Situace tlumočníků v médiích

Respekt 2 Spurný.JPG

MÁM NA ZÁDECH TERČ PRO BOJOVNÍKY TÁLIBÁNU Babišova vláda váhá s programem záchrany afghánských spojenců české armády

eská republika nepřijala zatím žádné rozhodnutí, které by mohlo vyřešit váš problém. To je zatím poslední věta, kterou slyšel Afghánec Hashmatullah Rahimi od českých úředníků. Na konci letošního června se vydal navštívit české velvyslanectví v Kábulu. Měl k tomu vcelku zásadní důvod. Devět let pracoval jako tlumočník pro české vojáky působící na afghánské misi.

Situace tlumočníků v médiích

SZ 1 Blažek.JPG

Pomozte, nebo umřeme. Pracovali pro české vojáky, teď chtějí k nám

Afghánským tlumočníkům i jejich rodinám hrozí po odchodu vojáků NATO ze země smrt. Času už moc nezbývá, přesto není jisté, jestli dostanou azyl.

Když teď Shukrullah Alimkhail potká na ulici známé, ptají se ho udivně: Vy jste ještě tady? Copak nevíte, jaké vám hrozí nebezpečí?

Situace tlumočníků v médiích

DeníkN 1 Wirnitzer.JPG

„Češi nás tu nechali.“ Tlumočníci z Afghánistánu píšou zoufalé e-maily, úřady mlží, co s nimi bude dál

Souběžně se stažením vojáků mezinárodních sil propukají v Afghánistánu chaos a obavy z rychle sílícího hnutí Tálibán. Na ráně jsou i tlumočníci mezinárodních sil, které islamisté vnímají jako vlastizrádce. Na Deník N se obrátilo osm mužů, kteří píšou: „Češi nás tu nechali, v Afghánistánu nám hrozí smrt, pomozte nám.“ Úřady tvrdí, že program pro tlumočníky chystají, detaily ale nesdělují.

Situace tlumočníků v médiích

Rozstřel iDnes Lumír Němec.JPG

Veterán: Nechali jsme spolupracovníky v Afghánistánu napospas, Tálibán je zabije

Jaký smysl měla celá vojenská mise v Afghánistánu? Jaký úkol tam vlastně měli spojenci a česká armáda? Podle poručíka ve výslužbě Lumíra Němce může odchod spojenců rozpoutat další nepokoje. Své zážitky a vzpomínky vylíčil v úterním Rozstřelu.

Information for Afghan interpreters

Info for interpreters

Who we are and how we help you

Spolek VLČÍ MÁKY (The Red Poppy Association) is a volunteer charity that helps Czech war veterans. We see interpreters as veterans, too. We have been taking some steps since 2018, when we learned about the interruption of the resettlement program. Unfortunately, nothing has changed. That's why we launched the #zachrantetlumocniky (save the interpreters) campaign in July 2021. Thanks to the support of human rights organizations (eg the Association for Integration and Migration, Amnesty International, etc.) and many personalities of cultural and public life (including Oscar winners and nominated directors) and also thanks to war veterans, we called on the Czech government to take action. This was achieved on July 29, when the government decided to help Afghan interpreters. Unfortunately, the fall of Kabul followed quickly. The evacuation was chaotic, three flights of the Czech army rescued 17 interpreters and their families. Are you one of them? Our association is ready to help you manage integration in the Czech Republic - write to us at podpora@spolekvlcimaky.cz. Also connect with the new Afghan-Czech solidarity association www.afghanci.cz. Were you not evacuated? We continue to campaign for your rescue. It was a difficult year, elections were held in the Czech Republic and the new government had to find its way. In February, war broke out in Ukraine and the Czech Republic had to accept 400,000 refugees. At the same time, we are facing inflation and an energy crisis. Despite this, or because of this, we believe that we can save the few remaining interpreters and their families. Stay in touch with us and hopefully soon the Czech embassy in Pakistan will be instructed to issue you a visa.

Děkujeme za spolupráci

SIMI_CJ_edited.jpg
Spolek afghansko-ceske solidarita.jpg
bottom of page