Česká vláda od roku 2017 zablokovala záchranný program pro tlumočníky našich jednotek v Afghánistánu. Ten přitom inicioval gen. Petr Pavel už v roce 2011, protože jde o elementární slušnost, lidskost i mezinárodní standard. Vláda ignorovala potřeby Armády ČR a doporučení poslaneckého výboru pro obranu.
Díky iniciativě Zachraňte tlumočníky vláda schválila pomoc tlumočníkům na svém mimořádném zasedání 29. července 2021. O programu však hovoří stále velmi nejasně.
Máme důvodné obavy, že  o programu nebudou informováni všichni tlumočníci a včas.
Žádáme proto, aby vláda sdělila informace obecné povahy, u nichž není důvod k utajení:
1) Kolik celkem afghánských tlumočníků ČR zaměstnávala?
2) Kolik z nich již bylo přesídleno do ČR nebo jiné bezpečné země?
3) S kolika tlumočníky t.č. v Afghánistánu je MO či MZV momentálně v kontaktu?
4) Je program koncipován tak, že každý obdrží nabídku přesídlení do ČR
nebo finanční pomoci k přesídlení do jiné bezpečné země a sám si vybere?
5) Má ČR uzavřeny diplomatické dohody s nějakými dalšími státy o přesídlení tlumočníků?
6) Má ČR logistické kapacity zajistit bezpečnou dopravu přesídlovaných tlumočníků?
7) Do jakého nejzazšího termínu chce ČR uvítat na svém území tlumočníky, kteří si zvolí přesídlení sem?
8) Existují nějaká kritéria vylučující účast tlumočníka v programu,
např. malý počet odpracovaných let, delší čas od ukončení kontraktu apod.?
9) Na které rodinné příslušníky se možnost přesídlení vztahuje?
10) Pokud se tlumočník domnívá, že má být zařazen do programu, ale nebude oficiálními autoritami osloven, na jakou konkrétní instituci a pověřenou osobu se má obrátit?

 

Podepište petici ve stejném znění jako otevřený dopis níže

Téma v českých médiích

otevřený dopis hlavička.jpg

Vážený pane premiére, vážení ministři, vážené ministryně, vážení členové a členky zákonodárného sboru,

 

obracíme se na Vás ve věci přesídlovacího programu pro afghánské spolupracovníky armádní a civilní mise České republiky v Afghánistánu.

 

Armáda České republiky již opustila území Afghánistánu, situace v zemi je velmi nestabilní, hnutí Taliban nabývá na moci a obsazuje stále větší území. Afghánští tlumočníci a další spolupracovníci české mise a jejich rodiny jsou v přímém ohrožení života z důvodu spolupráce s Armádou České republiky. Celá řada spolupracovníků české armády v Afghánistánu se obrací na veteránské i lidskoprávní organizace v České republice se žádostí o pomoc, neboť se bojí o život svůj a své rodiny.

 

Jsme přesvědčení, že je povinností České republiky, jako sebevědomého suverénního státu, dostát svým lidskoprávním a bezpečnostním závazkům a nabídnout afghánským spolupracovníkům a jejich rodinám, kteří několik let poskytovali našim vojákům a civilním pracovníkům neocenitelné služby, bezpečné útočiště před pronásledováním. Je naší odpovědností tyto lidi zachránit a nabídnout jim azyl a podporu v integraci do české společnosti. Jediným možným řešením je neprodleně spustit transparentní přesídlovací program. Takový program v minulosti Česká republika již realizovala, má tedy zkušenost a nástroje, jak efektivně situaci řešit. Jedná se o zásadní věc, která nesnese odkladu, neboť později již nemusí být tito lidé naživu. Organizace občanské společnosti - ať již veteránské či poskytující podporu cizincům v integraci - jsou připraveny poskytnout těmto příchozím své služby a na celém programu se na území ČR aktivně podílet.

 

Apelujeme na členy a členky vlády, poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby ve věci ochrany životů lidí, kteří pracovali pro Českou republiku, odložili politické neshody, předvolební boj, a společně zajistili bezpečné přesídlení našich spolupracovníků z Afghánistánu.

 

Signatáři:

 

Veřejně činné osobnosti:

Petr Pavel, bývalý armádní generál; Václav Malý, biskup; Dana Němcová, psycholožka / bývalá mluvčí Charty 77; Tomáš Petříček, výzkumník / bývalý ministr zahraničních věcí; Karol Sidon, rabín; Václav Marhoul, režisér; David Vávra, architekt; Iva Janžurová, herečka; Jiří Suchý, herec; Jan Svěrák, režisér; Ondřej Vetchý, herec; Ondřej Trojan, režisér / producent; Milan Šteindler, herec; Jan Hřebejk, režisér; Tomáš Hanák, herec; Jaroslav Róna, výtvarník; Vladimír Smutný, kameraman; Anna Grušová, překladatelka / zakladatelka Poradny pro uprchlíky; Daniel Fajfr, emeritní předseda Rady církve bratrské a Ekumenické rady církví; Pavel Pokorný, 1. náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické; Mikuláš Vymětal, farář ČCE; Petra Vytejčková, advokátka; Martin Šaroch, právník; Aleš Giao Hanek, Hate Crime Officer OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights; Robert Nebřenský, herec / hudebník; Tereza Lexová, herečka; Václav Hašek, scénárista; Václav Veselý, herec / hostinský;

 

Veteráni a vojáci z povolání:

Lumír Němec, Miloš Bohoněk, Rastislav Krkoška, Josef Česal, David Mikoláš, Jan Vanický, Lukáš Rejnek, Aleš Veselý, Pavel Svoboda, Farhad Muqamzada, Pavel Libich, Jan Fiala, Michael Šnajdar, Jan Reindl, Andrea Franzlova, Vít Kratochvíl, Daniel Píša, Jakub Šimák, Romana Musilová, Jan Matoušek, Mirwais Hashimi, Jiří Weiss, Boris Sýkora, Ivana Valenová, Irena Madajová, Jan Kristiňák, Jakub Plešinger, Pavel Plško

 

Organizace:

Miroslava Pašková, předsedkyně Spolek VLČÍ MÁKY

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Kristýna Titěrová, ředitelka Meta, o.p.s.–společnost pro příležitosti mladých migrantů

Michaela Davidová, ředitelka Most pro, o.p.s.

Tereza Knihová, předsedkyně správní rady Nadační fond Ozbrojených složek ČR

Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada Česká republika, o.p.s.

Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International Česká republika, z.s.

Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Radomír Špinka, ředitel ADRA, o.p.s.

Alexandr Zpěvák, ředitel InBáze, z.s.

Marta Malá, Michal Klíma, Nadační fond obětem holocaustu

Jana Raila Hlavsová, zakládající členka spolku Nevzdáme se nikdy - Spolku přátel druhoválečného odboje

Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA, o.p.s.

Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institut pro restorativní justici, z.s.

Děpold Czernin, předseda spolku Náš Ježíšek

 

Média k situaci tlumočníků / sdílení na soc. sítích

Information for interpreters

Situace tlumočníků v médiích

Situace tlumočníků v médiích

DeníkN 2 Wirnitzer.JPG

Varovné ticho nad tlumočníky. Slova vlády o pomoci nezní důvěryhodně a nelze je ověřit

Komentář Jana Wirnitzera: Nemine den, abych neměl v některé z šifrovaných komunikací anglicky psaný dotaz: „Tak co, co vaše vláda? Přece jste rozhodli, že nám pomůžete. Doufám, že to brzy začne. Radši nevycházím z domu.“ Je těžké afghánským tlumočníkům vysvětlovat, že titulky o vládním rozhodnutí jim pomoci nemusejí znamenat to, čím se zdají být.

Situace tlumočníků v médiích

Respekt 3 Spurný.JPG

OPERACE „AFGHÁNŠTÍ TLUMOČNÍCI“ JE TAK TAJNÁ, ŽE O NÍ NEVĚDÍ ANI TI, KTERÝM MÁ POMOCI

Vláda před šesti dny schválila pomoc Afgháncům, kteří spolupracovali s českou armádou na její tamní misi. Podrobnosti operace jsou tajné, což je samozřejmě pochopitelné. Akci ale sleduje v Česku několik médií i vojenští veteráni z mise - a všichni v posledních hodinách konstatovali, že žádný ze spolupracovníků, se kterými jsou na dálku v kontaktu, zatím nedostal nabídku, aby se do programu zapojil. Potvrzují to i sami tlumočníci...

Situace tlumočníků v médiích

CT24 UK Marhoul.JPG

Afghánským spolupracovníkům je třeba pomoci co nejdříve, vláda mohla jednat rychleji, shodli se Marhoul a Tureček

Afgháncům, kteří pomáhali české armádě při misi v této asijské zemi, je nutné pomoci co nejdříve. V Událostech, komentářích se na tom shodli analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha a režisér Václav Mahoul, jeden ze signatářů petice Zachraňte tlumočníky. Oba také podotkli, že jednání české vlády mohlo být rychlejší. Marhoul vyslovil obavy o logistické zajištění případného přesunu afghánských spolupracovníků do Česka...

Situace tlumočníků v médiích

iRozhlas.JPG

Bez pomoci spolupracovníci armády v Afghánistánu zemřou, míní Zeman. Vláda plán projedná v pátek

Prezident Miloš Zeman doporučil poskytnout pomoc spolupracovníkům české armády v Afghánistánu. Řekl to ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi při jejich nedávném setkání, informoval na twitteru mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. Jakýkoliv odklad rozhodnutí o poskytnutí pomoci může podle Zemana vést ke smrti afghánských spolupracovníků a dalších členů pomocného personálu české armády. O poskytnutí pomoci bude v pátek jednat vláda.

Situace tlumočníků v médiích

NATOAktual.JPG

Zachraňte tlumočníky, vyzývá iniciativa vládu k pomoci Afgháncům

Řada osobnostní veřejného života, lidskoprávní organizace i vojáci a veteráni nebo herci vyzvali otevřeným dopisem vládu, aby spustila připravovaný záchranný program na přesun afghánských spolupracovníků české armády z Afghánistánu. Iniciativa příznačně pojmenovaná „Zachraňte tlumočníky“ varovala, že se bezpečnostní situace v Afghánistánu rychle zhoršuje.

Situace tlumočníků v médiích

Respekt 2 Spurný.JPG

MÁM NA ZÁDECH TERČ PRO BOJOVNÍKY TÁLIBÁNU Babišova vláda váhá s programem záchrany afghánských spojenců české armády

eská republika nepřijala zatím žádné rozhodnutí, které by mohlo vyřešit váš problém. To je zatím poslední věta, kterou slyšel Afghánec Hashmatullah Rahimi od českých úředníků. Na konci letošního června se vydal navštívit české velvyslanectví v Kábulu. Měl k tomu vcelku zásadní důvod. Devět let pracoval jako tlumočník pro české vojáky působící na afghánské misi.

Situace tlumočníků v médiích

SZ 1 Blažek.JPG

Pomozte, nebo umřeme. Pracovali pro české vojáky, teď chtějí k nám

Afghánským tlumočníkům i jejich rodinám hrozí po odchodu vojáků NATO ze země smrt. Času už moc nezbývá, přesto není jisté, jestli dostanou azyl.

Když teď Shukrullah Alimkhail potká na ulici známé, ptají se ho udivně: Vy jste ještě tady? Copak nevíte, jaké vám hrozí nebezpečí?

Situace tlumočníků v médiích

DeníkN 1 Wirnitzer.JPG

„Češi nás tu nechali.“ Tlumočníci z Afghánistánu píšou zoufalé e-maily, úřady mlží, co s nimi bude dál

Souběžně se stažením vojáků mezinárodních sil propukají v Afghánistánu chaos a obavy z rychle sílícího hnutí Tálibán. Na ráně jsou i tlumočníci mezinárodních sil, které islamisté vnímají jako vlastizrádce. Na Deník N se obrátilo osm mužů, kteří píšou: „Češi nás tu nechali, v Afghánistánu nám hrozí smrt, pomozte nám.“ Úřady tvrdí, že program pro tlumočníky chystají, detaily ale nesdělují.

Situace tlumočníků v médiích

Rozstřel iDnes Lumír Němec.JPG

Veterán: Nechali jsme spolupracovníky v Afghánistánu napospas, Tálibán je zabije

Jaký smysl měla celá vojenská mise v Afghánistánu? Jaký úkol tam vlastně měli spojenci a česká armáda? Podle poručíka ve výslužbě Lumíra Němce může odchod spojenců rozpoutat další nepokoje. Své zážitky a vzpomínky vylíčil v úterním Rozstřelu.

 

Who we are

Spolek VLČÍ MÁKY (The Red Poppy Association) is a volunteer charity that helps Czech war veterans. We see interpreters as veterans, too. We have been taking some steps since 2018, when we learned about the interruption of the resettlement program. Unfortunately, nothing has changed. That's why we launched the #zachrantetlumocniky (save the interpreters) campaign in July 2021. Thanks to the support of human rights organizations (eg the Association for Integration and Migration, Amnesty International, etc.) and many personalities of cultural and public life (including Oscar winners and nominated directors) and also thanks to war veterans, we called on the Czech government to take action. This was achieved on July 29, when the government decided to help Afghan interpreters. No further information has been released yet.

What should I do as an interpreter

The Czech government pretends to have everything under control and enough time. The Ministry of Defense refuses to say how it intends to contact the interpreters and move them to a safe place. This is a secret for security reasons. However, we are afraid that the Czech authorities will have the necessary contacts and logistical capacities at all. That is why it is important for us to be in contact with interpreters and to receive ongoing feedback on whether they have already been contacted, help is available to them and whether they are safe. Simply contact us at podpora@spolekvlcimaky.cz and we will provide you with further information. We will continue to put pressure on the Czech government to make the rescue program transparent and for all interpreters.

Děkujeme za spolupráci

SIMI_CJ_edited.jpg