top of page

Jsme zapsaný spolek, který pomáhá těm, kdo zasvětili život službě vlasti a společnosti. Členství ve spolku není podmínkou pro využití služeb, které spolek nabízí. Nejsme členská veteránská organizace, naopak jako členy sdružujeme bezúhonné, kvalifikované a morálně motivované dobrovolníky, kteří pomoc realizují.

Komu pomáháme

Prioritně novodobým válečným veteránům. Dále vojákům v činné službě.

V rámci volných kapacit vojákům v aktivní a povinné záloze, policistům (i obecním), hasičům (i dobrovolným), celníkům, příslušníkům vězeňské služby/justiční stráže, zdravotním záchranářům.

Proč pomáháme

Považujeme za přirozené projevovat úctu a případně podat pomocnou ruku lidem, kteří pro naše bezpečí nasazují život. V angličtině je pro to obrat "serving those who serve". Občané by neměli zaměňovat nasazení tisíců mužů a žen v uniformách s politickými činy představitelů jejich resortů. 

Co děláme

Realizujeme celou řadu programů, které zahrnují sociální, psychologickou, právní a finanční pomoc,

podporu při hledání zaměstnání, zvýhodnění při nákupu zboží a služeb...

Přibližujeme problematiku novodobých válečných veteránů široké veřejnosti.

O co usilujeme

Aby se dostalo podpory, pomoci a respektu těm, kdo se pro společnost obětovali.

Chceme rozvinout a etablovat systém péče o ty, kdo slouží, do standardů vyspělého světa - inspirovat ministerstva obrany, vnitra ad., aby k tomu dospěla.

Informovat občany a motivovat je k úctě vůči těm, kdo jim zajišťují bezpečí.

Jak fungujeme

Sdružujeme neplacené dobrovolníky, partnery, dárce, externí specialisty - jako členy i nečleny.

Každý se podílí, jak nejlépe umí, pomáháme jako tým a přátelé.

Jednáme podle morálky a citu, nikoli formalistních pravidel a byrokracie.

Jaké máme zdroje

Hlavním zdrojem je lidská práce - dobrovolnická.

Sponzorské dary získáváme na konkrétní projekty, pro pomoc konkrétním lidem.

Běžné provozní náklady financujeme zejména z prodeje předmětů s veteránskou symbolikou vlčího máku.

Pro osvětové projekty se okrajově snažíme získat prostředky z grantů, převážně však z darů.

Jak nám můžete pomoci

Předně tím, že se zapojíte jako dobrovolník.

Můžete si také něco koupit v našem e-shopu či nám na konkrétní projekt věnovat sponzorský dar.

Rádi vás také nasměrujeme na pomoc konkrétnímu veteránovi.

Pokud nejste "stydlín", moc rádi a viditelně (CZDefence.czArmyweb.czOzbrojeneslozky.cz) vám poděkujeme. 

Co NEjsme a NEděláme

Nejsme placeni, pomáháme ve volném čase a z velké části i na soukromé náklady.

Nejsme nadace nebo nadační fond, takže neshromažďujeme peníze "do zásoby".

Nerozdáváme a nepůjčujeme peníze, samotné peníze nikoho nespasí.

(Snažíme se klientům pomoci komplexně a tak, aby si co nejdříve byli schopni opět pomoci sami.)

Neděláme si z klientů mediální maskoty, respektujeme právo na soukromí.

Neusilujeme o dotace na péči o veterány od Ministerstva obrany ČR, protože mnohdy pomáháme veteránům, kteří jsou s ním ve sporu (zejm. kvůli neodškodněnému služebnímu úrazu), a proto chceme být nezávislí.

Nemáme nic společného s podobnou webovou adresou a sbírkou vlcimak.cz.

bottom of page