top of page
Žena Performer

NAŠI DOPISOVATELÉ JSOU PŘEDNOST

K DISPOZICI ZDRAVOTNÍKŮM

A DALŠÍMU PERSONÁLU NEMOCNIC

dopisárna.jpg

O DOPISÁRNĚ

Projekt Dopisárna provozujeme od roku 2019. Je určen především vojákům nasazeným v zahraničních misích nebo po návratu z nich. Setkali jsme se s případy, kdy neměli s kým být v kontaktu zde v Česku, resp. nechtěli se svými pocity a starostmi zatěžovat nejbližší.

Dopisárna je obecně otevřena všem vojákům, včetně bývalých, příslušníkům AZ nebo dalších bezpečnostních sborů, rovněž rodinným příslušníkům. Máme zkušenost i s dopisováním do výkonu trestu a jsme otevřeni bývalým příslušníkům, kteří klopýtli. 

 

"Vypsat se z toho" je jedna z nejstarších a neúčinnějších psychoterapeutických metod. Někdo píše "do šuplíku", jiní potřebují vědomí, že jejich zpráva byla přečtena, pokud možno však někým cizím a nezaujatým.

 

Od toho je zde tým dobrovolníků, kteří se zaměřuje na tuto krizovou intervenci a řídí se etickým kodexem - zachovávají dopisní tajemství a chrání vaši identitu. Ozvou se vám, pokud napíšete na dopisarna@spolekvlcimaky.cz, dál si pak můžete psát elektronicky (a přes garanci důvěry doporučujeme, používejte extra zřízený e-mail a přezdívku), anebo tradičním způsobem formou dopisů (pak je třeba, aby dopisovatel -dobrovolník znal vaši adresu a jméno). 

Je třeba, aby se klienti rovněž řídili naším etickým kodexem (viz dále). Pokud chtějí, mohou v první zprávě uvést, kterého dobrovolníka preferují (viz Náš tým).

ETICKÝ KODEX DOPISOVATELE SPOLKU VLČÍ MÁKY

závazný i pro klienty

 • Dopisárna slouží jako alternativní psychická pomoc pro válečné veterány/veteránky, vojáky/vojákyně a jejich rodinné příslušníky. Jsou-li volné kapacity, tak i pro příslušníky dalších bezpečnostních složek.

 • Nenahrazuje lékařskou pomoc.

 • Informace získané dopisováním nebudou zneužity, chrání se soukromí korespondenta, jakož i dopisovatele.

 • Kontakt dopisovatele a klienta je možný přes poštovní dopisy nebo k tomu zřízený e-mail.

 • Dopisovatel se snaží odepsat do sedmi dnů, klient volí tempo podle sebe.

 • Do komunikace klienta a dopisovatele nikdo další nezasahuje.

 • Dopisovatel nepředává informace sdělené mu klientem třetím osobám, výjimkou jsou situace bezodkladně ohrožující zdraví a život klienta nebo dalších osob.

 • Dopisovatel a klient jsou si vědomi, že existují informace, které spadají pod oznamovací povinnost podle § 367 a § 368 trestního zákoníku.

 • Klient i dopisovatel mohou požádat o změnu (dopisovatele/klienta), oba mají právo kdykoli korespondenci ukončit bez udání důvodu, v takovém případě je však dopisovatel povinen s předstihem přesměrovat klienta na jiného dopisovatele.

 • Komunikace probíhá na úrovni vzájemného respektu a úcty.

 • Pokud dopisovatel nebo klient poruší pravidla tohoto kodexu, následuje okamžité ukončení spolupráce ze strany Spolku VLČÍ MÁKY.

Náš tým - dopisovatelé

Alča.JPG

Alča (32), Olomoucký kraj

Alča je milovnice knih a zvířat, která se narodila v městě zubatých žab. Pracuje jako asistentka expedice. Má ráda chůzi a procházky se svou psicí a hlavně blbnutí se synovečkem. Je kamarádská, je s ní sranda a dokáže si ji udělat i sama ze sebe. Umí naslouchat a podpořit. Líbí se jí hand made věci a ujíždí na sladkém a těstovinách. Má ráda upřímnost a nesnáší lež a přetvářku. Věří, že má každý nárok na druhou šanci, a že s úsměvem jde všechno líp. Alena projekt Dopisárna vymyslela, nasbírala pro něj první zkušenosti a je jeho vedoucí.

Nikča.JPG

Nikola (31), Liberecký kraj

Nikola pracuje na místě, kde není moc vidět i přes to, že kolem ní projdou stovky, někdy i tisíce lidí. Považuje se za člověka, který se snaží na vše nahlížet pozitivně, i když ne vždy je to jednoduché. Věří, že vše má svůj čas i řešení. Asi před 6 měsíci se dala na studium angličtiny, která ji celkem baví a snad se ji brzy naučí, aby alespoň trochu rozuměla :-)

Muž v přírodě

Petr (40), Olomoucký kraj

Voják z povolání, má rád hory, cestování, střelbu a motorky. Říkají o něm, že je kritický i empatický, naslouchavý i rozhodný. Drží se hesla "voják se stará, voják má" a dodává k němu: "...ale někdy na to potřebuje další týmové hráče".

Čumpelic.JPG

Pažule (33), Pardubický k.

Pracuje jako sociální pracovnice. V minulosti pracovala ve státní organizaci, v současné době si našla uplatnění v neziskovém sektoru, kde se naplno věnuje dětem, které vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy. Svůj volný čas se snaží využívat naplno. Pokud není zrovna s batohem venku na horách, je v tanečním studiu, kde pracuje na sobě a věnuje se i výuce ostatních. 

Pavlína Hrdličková.jpg

Pavlína (45), Olomoucký k.

Pracuje jako sociální pracovnice, má ráda hory, les, fotografování, knihy, cestování a plno dalších úžasných věcí. Umí naslouchat a neopustí přátele v nouzi. Souhlasí s tím, že život je někdy dobrej, ale občas se proto musí něco udělat.

Martina.JPG

Martina (49), Ústecký kraj

Pracuje jako obchodní referentka. Její synovec padl v misi, a proto se začala intenzivně zabývat podporou válečných veteránů a vojáků. Problémy bere jako výzvy. Umí si udělat legraci sama ze sebe. Dokáže propojit lidi, kteří si mohou být vzájemně prospěšní. Někdy je příliš upřímná, urputná a přísná sama k sobě. Nemá ráda pomluvy, spěch a zbytečné problémy.

 

Martina má vlastní zkušenosti s "vypsáním se". Tento způsob jí pomohl ujasnit si priority, zpracovat emoce  a pocity v těžké životní situaci.

Michal.jpg

Michal (24), Jihomoravský kraj

Michal pracuje jako profesionální hasič a svou práci má rád, protože zahrnuje pomoc lidem, kterým pomáhá i v civilu. Je empatický a sportovně založený, rád chodí běhat, do posilovny nebo na procházky s přítelkyní a jejich psem. V práci je zvyklý reagovat co nejrychleji a nejpřesněji, ale rád také zpomalí a nikam nespěchá. Věří, že jedna z nejtěžších věcí pro člověka je bát se říct si o pomoc.

Začněte dopisování hned teď

Vaše zpráva se odešle na dopisarna@spolekvlcimaky.cz, kde si ji přečte vedoucí projektu Alena. Můžete si pak dál dopisovat právě s ní, nebo můžete hned v úvodní zprávě uvést, o kterého dopisovatele máte zájem (viz výše Náš tým). Může se ale rovněž stát, že zvolený dopisovatel je momentálně zcela vytížený jinými klienty, a v takovém případě odpoví dopisovatel, kterého zvolí Alena.

Děkujeme za důvěru. Brzy se ozve dopisovatel.

Dopsárna - pište

Dopisárna v médiích

letters home ww.JPG

Spolek VLČÍ MÁKY umožňuje klientům se „z toho vypsat“...

Psaní se používá jako jedna ze základních psychoterapeutických metod. Mnozí z nás si vedou deník nebo píší knihu ze života „do šuplíku“. Touha napsané sdílet je přirozená, ale silnější bývá obava, co by na to naši blízcí řekli. Řešením může být svěřovat se někomu cizímu, avšak s garancí důvěrnosti. V případě vojáků má takové dopisování obrovskou tradici, už za světových válek bylo obyvatelstvo vyzýváno, aby posílalo dopisy na frontu i vojákům...

PTSD zdravotníci covid.jpg

U zdravotníků se může rozvinout PTSD...

Dosud se o posttraumatické stresové poruše – PTSD hovořilo nejčastěji v souvislosti s válečnými veterány nebo oběťmi tragických nehod a hromadných neštěstí. Od podzimu jsou ale ve většině tuzemských nemocnic naplňovány všechny faktory vzniku této nebezpečné poruchy také u zdravotníků a pomáhajícího personálu...

PTSD zdravotníci bezmoc.jfif

Stejná pomoc zdravotníkům, jako vojákům...

Vojáci se dostávají do psychicky náročných a vypjatých situací na zahraničních misích, ale jsou na ně aspoň připravováni. S rozmáhající se pandemií covid-19 se v podobně mezních situacích ocitá i zdravotnický personál, včetně pracovníků oddělení, kde dříve pacienti neumírali, takže bez psychologické průpravy.  A proto i pro ně se otevírá projekt Dopisárna, který pomáhá válečným veteránům...

letters home ww.JPG

Další článek již brzy ;-)

Jakmile vyjde další článek zmiňující náš program Dopisárna, upozorníme vás.

Dopisárna modrý-červený poster.jpg
Dopisárna pro zdravotníky plakát.jpg
bottom of page