top of page

Naše poslání

Jsme dobrovolníci, kteří svůj čas, dovednosti a zkušenosti věnují těm, kteří by jinak byli na své starosti mnohdy sami. A kteří, bohužel, v české společnosti zůstávají stále ještě nedoceněni, nepochopeni a opomíjeni...

Pomáháme VÁLEČNÝM VETERÁNŮM,

kteří hrdě nosili na rameni naši národní vlajku

a za naše bezpečí nasazovali zdraví i život,

snášeli odloučení od rodin a bojový stres.

 

Jsme malá neziskovka, která neakumuluje peníze, nýbrž hodiny dobrovolnické pomoci. A máme dost sil pomáhat i těm vojákům, kteří v misi nasazeni nebyli. Neodmítáme ani policisty, hasiče, celníky a vězeňské strážné, jejichž nasazení i problémy bývají podobné. Děkujeme za vaši službu!

Dáša LOVE.JPG

10 / 20

Tolik nás je v užším týmu dobrovolníků - členů spolku, kteří pomáhají 24/7/365.

To druhé číslo - tolik je dobrovolníků v širším týmu, kteří se zapojují podle odbornosti. 

až 80000 Kč

Tolik doplácí voják za měsíční rehabilitaci po poranění mozku, kterou nehradí pojišťovna. Výsledky přináší až několik rehabilitací za rok, několik let po sobě.

5 / 24

Tolik veteránů bez domova jsme restartovali. / Tolika klientům se věnujeme ročně celkem. Naštěstí hodně z nich stačí jen naslouchat, poradit, provázet je.

25000 Kč / 100 hod

Tolik nám stačí  jako finanční podpora klienta, který se ocitl

bez práce a bez domova. / Tolik hodin

s ním tráví naši dobrovolníci, aby se odrazil od dna a udržel.

Zřizujeme 8 trvalých

podpůrných programů

Aktivizujeme veřejnost a reagujeme

na události prostřednictvím 6 kampaní

IMG_20200609_134228.jpg

Zapojte se...

...pomáhejte s námi nebo nás v tom podpořte!

Darovat -podpořit

Stát se dobrovolníkem

Zapojit se jako partner

bottom of page