top of page

Army Help & Army Help Restart

Okamžitá pomoc v tísni.

 • Analyzujeme situaci klienta a společně stanovíme priority.

 • Psychickou podporu poskytuje klientovi bezplatně osobní koučka (po telefonu a dle potřeby), popř. psycholog.

 • Propojíme klienta s právníky, kteří nám pomáhají a rozumí služebně-právním otázkám.

 • Financujeme účelné výdaje klienta na zlepšení zdravotního stavu, sociálního zázemí, nalezení pracovního uplatnění a právních služeb (zejm. k odškodnění úrazu).

 • Ve verzi Restart zprostředkujeme klientovi nové zaměstnání, uhradíme mu ubytování, dojíždění a stravu až do první řádné výplaty (obvykle 6 až 8 týdnů).

osamocený.JPG
na stráži.JPG

Army Friendly slevy a benefity

Slevy firem, které si vás váží. Nejen pro vojáky, ale také pro policisty, hasiče a další, kdo riskují život pro druhé.

Pozor - od roku 2023 jsme partnery převedli pod program Ministerstva obrany Benefity pro válečné veterány, který spravuje VoLaReza. Nadále zprostředkováváme jen slevy na ubytování, stravování a služby v resortu Železná Ruda.

Dopisárna

Anonymní dlouhodobé dopisování.

 • Dopisárna slouží jako alternativní psychická podpora (nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc) pro válečné veterány/veteránky, vojáky/vojákyně a jejich rodinné příslušníky.

 • NEslouží jako seznamka.

 • Dopisovatel reprezentuje Spolek VLČÍ MÁKY.

 • Kontakt dopisovatele a klienta je možný přes tradiční dopisy nebo e-mail.

 • Dopisovatel zachovává tajemství obsahu korespondence.

 • Do komunikace klienta a dopisovatele nikdo další nezasahuje.

dopis%C3%A1rna_edited.jpg

Veteránská knihovna

Unikátní sbírka vojenské, historické a dobrodružné literatury.

 • Fond tvoří původní knihovna spolku pro klienty a nově knihy darované veterány a spřízněnými osobnostmi.

 • Čtenář nečte jen knihu, ale listuje stránkami, které před ním inspirovaly někoho konkrétního, včetně našich novodobých hrdinů.

 • Zapůjčení knih je bezplatné a výpůjční lhůta je individuální.

 • Knihy jsou dostupné v pražském sídle spolku, ale mohou být do zápůjčky zaslány i poštou (pak čtenář hradí poštovné).

 • Veškeré informace o knihovně jsou na samostatném webu.

Army Woman

Informace a podpora v řešení specifických témat pro vojákyně, jakož také partnerky a matky vojáků.

 • Cílem programu směrem k veřejnosti je popularizace specifických témat žen spjatých s armádou, ať v ní slouží nebo se "za ni provdaly" - rovné příležitosti, mateřství, zvládání odloučení...

 • Pro "army ženy" je cílem jejich propojení, sdílení zkušeností a vzájemná podpora, zejména prostřednictvím facebookové stránky Zpověď ženy vojáka AČR.

 • Vojákyně mohou samozřejmě jako vojáci využít všech programů spolku.

 • Jsme zvyklí, že s žádostí o pomoc pro manžele/partnery nás často jako první kontaktují jejich polovičky ;-)

boty.JPG

Army Job / Podnikání ve výslužbě

Pomoc s rozjezdem civilní kariéry.

 • Program Armyjob jsme zřídili před šesti lety. Součástí byl díky podpoře Jobs.cz a Prace.cz portál pro vyhledávání zaměstnání/vkládání životopisů. Technické problémy, GDPR i jistý nezájem vedly k zániku portálu.

 • Nadále nabízíme osobní pomoc s tvorbou životopisů, přípravou na pracovní pohovor, oslovením potenciálních zaměstnavatelů.

 • Nově je součástí podpory také program Podnikání ve výslužbě - ve svépomocné facebookové skupině si podnikající veteráni a dobrovolníci se zkušenostmi v oblasti marketingu a účetnictví radí a sdílí zkušenosti.

bottom of page