top of page
Vyhledat

Zdraví veteránů: Přerušované dýchání ve spánku může souviset s PTSD

Váleční veteráni, hasiči, policisté, ale i civilisté mohou po traumatickém zážitku čelit poruše známé jako PTSD. Obvykle se rozvíjí až s určitým časovým odstupem a zahrnuje noční můry nebo návaly úzkosti. Na výzkumu amerických veteránů byla odhalena spojitost mezi zhoršováním PTSD a spánkovou apnoe, což jsou výpadky dechu během spánku.


Spánková apnoe je opakovaným přerušením dýchání, které se projeví hlasitým chrápáním, dušením a lapáním po dechu. Hrudník se může dál pohybovat, ale přes dýchací cesty neproudí vzduch. U postiženého to vede k mikroprobuzení, které mu umožní znovu se nadechnout, aniž by však nabyl plného vědomí. Těchto nočních příhod si proto nemusí být vůbec vědom. Co však pociťuje, je únava, ospalost a zhoršená soustředěnost v průběhu dne.


Spojitost PTSD a spánkové apnoe je obousměrná


Výzkum ukázal, že veteráni s PTSD jsou náchylnější k vyvinutí spánkové apnoe, a naopak, lidé s apnoí mají zvýšené riziko zhoršení PTSD. Čím závažnější je PTSD, tím závažnější je i spánková apnoe. Pro každý klinicky významný nárůst závažnosti symptomů PTSD se zvyšuje riziko apnoe o 40 procent.


Přesné mechanismy provázání těchto dvou poruch zatím nebyly rozklíčovány. Je však známo, že mikroprobuzení vyvolaná potřebou popadnout dech během REM fáze spánku znemožňují dosnít sny, respektive noční můry. Jejich prostřednictvím se přitom mozek snaží vyrovnat s traumatickými zážitky. Odtud tedy plyne negativní dopad spánkové apnoe na zvládání PTSD. Porucha spánku má ovšem i další nežádoucí dopady. Nedostatečný přísun kyslíku poškozuje mozkové buňky a tělesná reakce vede k náhlému zvýšení krevního tlaku.


Léčba je nekomfortní a veteráni se jí vyhýbají

Pro veterány s PTSD a apnoe je důležité dodržovat spánkový režim. To nebývá snadné, protože se jim často nedaří usnout nebo spánek kvůli nočním můrám odkládají. Při zmírňování posttraumatické poruchy se většinou kombinuje terapie a medikace, čemuž se však mnoho veteránů vyhýbá kvůli obavám ze stigmatizace. Ještě hůře akceptovatelné je řešení spánkové apnoe, kdy pacient spí s přetlakovou dýchací maskou.


Neléčení obou poruch je na jedné straně další fyzickou a psychickou zátěží pro ně samotné, na straně druhé pro jejich partnerky, které se po jejich boku také nevyspí. Pro ně je to o to těžší, že by neměly své protějšky budit, přestože pozorují, co se jim ve spánku děje. Tyto problémy pak mají vliv na celkovou kvalitu života. Odhodlat se k jejich řešení a vyhledat odbornou pomoc může být klíčovým krokem směrem k celkovému duševní

mu zotavení.


Další info v anglickém jazyce:


Pro Spolek VLČÍ MÁKY napsala Miroslava Pašková.


61 zobrazení

1 Comment


Jsem vděčný za informace a návrhy, které jste mi poskytli. Budu se snažit tomu lépe porozumět. basket random

Like
bottom of page