Rok a půl čelíme šikaně osobami spjatými s Regi Base. Praktiky jako lhaní a zastrašování považujeme za nehorázné. Ke všemu na poli charity, kde by si lidé měli pomáhat... 

Naposledy nám zprostředkovaně pan Hynek Čech, hlavní představitel Regi Base, pohrozil odvysíláním pomlouvačné televizní reportáže, v níž jsme ani nedostali šanci vystupovat, ale vezměme to od začátku... 

Před Dnem válečných veteránů 2019 obdržel Spolek VLČÍ MÁKY dopis od právníků zastupujících Regi Base, abychom přestali prodávat vlčí máky, anebo Regi Base prokázali, že pomáháme veteránům,

načež si od nich zakoupili licenci pro prodej vlčích máků,

neboť Regi Base si registrovala ochrannou známku vlčího máku u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zaplaťte nám za licenci na mák!

dopis mák 1.jpg
dopis mák 2.jpg
dopis mák 3.jpg

Stručně jsme jim odpověděli, že nás se to rozhodně netýká. Jednak: Kdo už jiný, když ne my, pomáhá veteránům? Především však Regi Base registrovala máček s trikolórou, kdysi používaný zaniklým sdružením ANLet, posléze snad nějakou dobu Post Bellum, kdežto my máme máčky vždy ve vlastním designu a výrobě.

Tuto ziskuchtivou akci Regi Base veřejnost odsoudila, psal o ní 28.9.2019 Deník N (viz) a znovu 18.6.2020 (viz)

v reakci na podnět Ministerstva obrany ČR, aby Úřad průmyslového vlastnictví registraci zrušil. Ačkoli ze zákona není přípustné registrovat všeobecné mezinárodní symboly nebo symboly příliš obecné, Regi Base se to podařilo a její registrace stále platí (sic). Ač jejich ochrannou známku nijak nepoužíváme, lidé z Regi Base nepřekousli, že jsme jejich licenci nekoupili a rozjeli ostřejší formy nátlaku...

ÚPV vlčí mák.JPG

Trestní oznámení na zneužívání máku

Na začátku července 2020 nás kontaktovala finanční kriminálka, abychom podali vysvětlení k trestnímu oznámení pana S. K. - okamžitě jsme reagovali.

Pan S. K. na svém facebooku uvádí, že je zaměstnancem Regi Base. A je současně jejím známým klientem.

Je škoda, že nemáme právo jeho několikastránkovým blábolem disponovat, ani žádat omluvu a náhradu ztraceného času :-(

Ve zkratce šlo o slepení několika podnětů dohromady. Zejména, že veteránům nepomáháme, takže se přiživujeme prodejem vlčích máků, které má přeci registrované Regi Base.

Byla tam však obsažena i další křivá a nesmyslná nařčení. Některá se odvolávala na pozorování našeho transparentního účtu. (Škoda, že Regi Base transparentní není, taky bychom se rádi jukli.) Pan S. K. totiž nabyl dojmu, že jsme náš spolek na jaře 2020 "tunelovali" častými výběry z bankomatů a platbami v obchodech typu Billa. Je s podivem, že tak zaníceně sledoval náš účet, aniž si za dva měsíce všiml našeho Facebooku plného akce #balickynahranice. Každý týden jsme nakupovali občerstvení a propláceli pohonné hmoty k zavážce vojáků nasazených na hranicích. Montovali jsme pro ně ochranné štíty a šili roušky. Ke každé platbě máme samozřejmě doklad a kdyby pan S. K. chtěl informace, mohl se nás zeptat. Ale to ne, on nás nechal tahat na kriminálku.  

Vyšetřující komisař si vše jednoduše ověřil už před podáním vysvětlení, načež "případ" uzavřel.

Vojta-E.jpg
Dáša LOVE.JPG
94097013_3154156304615410_74558358502873

Žaloba na zneužívání máku

V září 2020 jsme obdrželi žalobu na ochranu před nekalosoutěžním jednáním, kterou podal JUDR. L. J., jenž ovšem není členem Advokátní komory ČR a po zadání jeho jména do Googlu vyběhnou články o jistém soudci, který dostal podmínku za podvod - příslib ovlivňování řízení (viz). 

 

Tento žalobce se odvolává na informace od pana S. K., který podal ono oznámení (v té době již vyvrácené),

a rovněž se odvolává na Regi Base, která má registrovanou ochrannou známku na vlčí mák.

Věci se ujali právníci, kteří pomáhají jindy našim klientům, předali jsme jim naše důkazy,

nemáme sebemenší zábrany svědčit u soudu a není pochyb, že vyhrajeme :-) 

žaloba 1.JPG
žaloba 2.JPG

V prosinci 2020 nás kontaktovala nová členka správní rady Regi Base paní L. Š., že se chce pokusit proces odvrátit (žalobci rozmluvit). Dokonce hledala možnosti, jak navázat spolupráci mezi Regi Base a naším spolkem. Pak se ozvala znovu na přelomu ledna a února 2021, že by nám se souhlasem pana Hynka Čecha chtěla něco ukázat. Mělo jít o na zakázku zhotovenou video reportáž. To ale předbíháme...

Falešní klienti

V průběhu léta se na náš spolek obrátilo několik klientů, mezi nimi i zřejmě ponouknutí panem S. K. nebo panem Hynkem Čechem, každopádně spjatí s Regi Base - jelikož její dlouhodobí klienti. To jsme ale v tu dobu nevěděli, neposuzujeme klienta podle toho, zda mu kromě nás už někdo pomáhá.

Nejprve se vraťme k panu S. K., který podal trestní oznámení. Tomu v minulosti propagovala jeho projekt předsedkyně spolku a byla s ním v kontaktu, dokonce byl jistou dobu chápán jako přítel spolku. Naposledy chtěl na sklonku roku 2019 nebo začátkem roku 2020 poradit, jak rozjet sbírku na svoji potřebu, když se tak stalo, náš spolek jeho sbírku na jaře 2020 sdílel. Přesto začal tvrdit, že jsme mu nepomohli, čímž argumentoval v trestním oznámení a je citován v žalobě.

Dalšími "dvojitými klienty" byli pánové D. P., J. B. a Z. Č.

  • Prvnímu spolek na podzim 2020 pomohl dražbou #vlajkyproveterany.

  • S druhým se předsedkyně spolku urgentně sešla a spolu s dalšími dobrovolníky a jiným klientem mu zajistila během pár dnů zařazení do programu Army Help - restart, tzn. ubytování, zaměstnání, finanční podporu do první řádné výplaty a psychickou a právní podporu, jak bude potřebovat. Jenže tento člověk po pár dnech přestal reagovat na volání a sms, až nakonec napsal, že si nějakou práci našel na druhém konci republiky a pomoc už nepotřebuje. Přesto také on začal prohlašovat, že jsme mu nepomohli.

  • S třetím vedla předsedkyně komunikaci přes e-mailem (telefon nesdělil), počítala s ním do programu #vlajkyproveterany, ale ozval se znovu až za tři týdny, když už byl konfrontován se zjištěním, že měl spolek pomluvit (viz falešný tv dokument dále). Přesto mu byla z naší strany nabídnuta pomoc, kterou zdvořile odmítl.  

Točíme o vás (bez vás) dokument,

že nepomáháte veteránům

Na konci října 2020 se na nás obrátil pan P. M., prý dokumentarista z Brna. (Když jsme to jméno googlovali, našli jsme takového dokumentaristu, jenže to nebyl on. Shoda jmen, nebo jméno smyšlené?)

Tvrdil, že točí dokument o válečných veteránech pro TV Nova a stál by o naši účast.

Záhy ale poslal e-mailem dotazy, které opět kopírovaly trestní oznámení a žalobu.

Současně se odvolával na svědectví čtyř klientů Regi Base, kterým jsme údajně nepomohli (viz falešní klienti uvedení výše). Tak nás na ně vlastně upozornil. 

Písemně jsme mu podrobně odpověděli, že se zřejmě stal obětí manipulace. Dále naléhal a přislíbil, že si věc ověří,

že vše probereme při osobním setkání a natáčení. Z toho se ale 6.11.2020 pár hodin před termínem omluvil, že stojí v zácpě u Brna, takže dorazí jen štáb, který je pražský. Kameraman a redaktor dorazili a vůbec nevěděli, co mají točit a proč, vyjma vytištěného seznamu původních otázek. Nakonec v podstatě utekli, i přes naše naléhání, že pro kameru vystoupíme, ovšem k pravdě.

 

Panu P. M. jsme volali, jak natáčení nedopadlo, pročež přislíbil, že navrhne nový termín.

Už se nikdy neozval a nebral telefon.

mail dokumentarista.JPG
odpověď dokumentarista.JPG

Máme ten dokument, budete spolupracovat?

Už jsme zmínili kontakt s novou členkou správní rady Regi Base paní L. Š., jež nás kontaktovala počátkem prosince 2020, setkání nakonec proběhlo 6.1.2021. A to velice korektní, kde paní L. Š. vyslechla naše zkušenosti s rok a půl trvající a stupňující se šikanou, zmínila se o svém doporučení stáhnout žalobu, přislíbila prověření skutečností.

Znovu nás kontaktovala v polovině ledna s tím, že má "něco" zajímavého, co je na osobní kontakt. Ten byl vzhledem ke covid opatřením realizován online hovorem 30. ledna. To "něco" byl USB flashdisc, který získala od pana Hynka Čecha, pročež je na něm sestřihaná reportáž hanící náš spolek. Že prý ji pan Čech chtěl odvysílat v ČT nebo jiné televizi, což mu paní L. Š. rozmluvila a získala dokonce jeho souhlas, aby nás s obsahem seznámila. To se kvůli časové tísni nakonec během online hovoru nestalo, proto byl naplánován další. Na otázku, zda výrobu předmětného díla platila Regi Base nebo pan Hynek Čech, odpověď neznala.

 

Paradoxní je, že se nás paní L. Š., snad v dobré víře, avšak bezbřehé naivitě zeptala, zda bychom byli ochotni s Regi Base v budoucnu spolupracovat a kromě našich vlčích máků nabízet i registrované máky této společnosti :-D

 

Ústy naší předsedkyně jsme vysvětlili, že s organizací vedenou usvědčeným podvodníkem Hynkem Čechem, který vůči nám vyvíjí výše popsané praktiky a současně už šestým rokem zneužívá odkaz veterána Jiřího "Regi" Schamse, proti čemuž se ještě za života "Regi" ohrazoval a po jeho smrti tak učinila rodina, spolupracovat nebudeme. Nikdy! 

flashka dokument.JPG

Později v únoru 2021 proběhla další online schůzka s paní L. Š., kde nám reportáž přehrála. Opravdu těžko by v ní člověk i při nejlepší vůli dohledával něco, co je pravda a věcně správně.

 

Je směsicí vytržených citací z webu spolku či z emailu předsedkyně autorovi reportáže. Natáčení, při němž se natočení rozhovoru neuskutečnil, si štáb tajně nahrával, avšak použil z něj jednu nicneříkající větu. Chápeme, všechno, co bylo řečeno, byla totiž pravda, kterou tvůrci a zadavatel prezentovat od počátku nechtěli (a protože jsme to čekali, také jsme si pořídili záznam celé schůzky).

 

Vytrhané z kontextu jsou ovšem i promluvy "klientů", minimálně dvou z nich. Ze zbylých dvou pan S. K. vědomě lže i na kamerupan J. B. si svoji schůzku s předsedkyní spolku tajně nahrával a poskytl ji tvůrcům reportáže, což je zjevný důkaz, že pomoc vůbec nepotřeboval (anebo možná ano, ale finance mu poskytl někdo jiný za tuto službičku?). Čisté svědomí pan J. B. asi nemá, když si nechal v dokumentu rozmazat tvář a změnit hlas. Z jím natočeného materiálu nakonec zazněla také jen jediná věta, kdy se při hovoru o jeho finanční situaci - chtěl totiž od spolku okamžitou půjčku 20000 Kč (spolek logicky není oprávněn k poskytování půjček) - předsedkyně spolku zeptala, zda si nemůže půjčit normálně od banky. A toto má být důkaz, že spolek nepomáhá veteránům?

Vrcholem je pak zopakování jednoho z mnoha bodů dávno vyřešeného trestního oznámení, že spolek za svou existenci vybral tolik a tolik peněz, ale veteránům poukázal jen 10 %. Podle výpočtů pana S. K. pozorováním transparentního účtu. To není v souladu s našimi účetními závěrkami a není pro nás problém to doložit, ale především je to nonsense. My nejsme nadace nebo nadační fond, ale spolek. Naše pomoc není založena na přerozdělování peněz, ale dobrovolnické práci členů spolku. To jsou deseti tisíce hodin práce pro veterány a s veterány za rok, a tedy přínos v řádech milionů korun, pokud bychom hodiny násobili průměrnou mzdou. 

Co bude dál?

Když jsme pochopili celý mechanismus šikany ze strany osob spjatých s Regi Base a kam až jsou ochotny zajít, domníváme se, že útoky z jejich strany probíhaly ještě i jinými způsoby. Zřejmě nás pomlouvají, kudy chodí, rozmluvili pořadatelům některých vojenských akcí, aby nás zvali a podobně.

Co se týče reportáže, je tak příšerně zpracovaná, že jim ji žádná televize neodvysílá. Mohli by to zkusit na Youtube, brzy by to měli bloknuté. Ostudu by si udělali sami, bohužel by diskreditovali i ty zbylé vystupující veterány. Toto jsme také v reakci na přehrání reportáže sdělili paní L. Š. ze správní rady Regi Base. Požádali jsme o písemnou omluvu a doporučili, ať si organizace zamete především před vlastním prahem.

 

Nastrčené klienty jsme vyzvali, ať požádají pana Hynka Čecha o přehrání reportáže a použité výroky autorizují. A nechť si také vygooglují, kdo je pan Čech. Jsme samozřejmě znepokojeni tím, že je s bývalými vojáky takto zacházeno. A nejhorší je, že se tyto praktiky rozvíjí pod odkazem Jiřího "Regi" Schamse, který před smrtí a jeho pozůstalí po ní apelovali na pana Hynka Čecha, aby název organizace změnil a přezdívku Regi v ní nepoužíval.

Kam nás chtějí představitelé Regi Base dotlačit, není jasné. Chtějí na sebe navázat všechny veteránské organizace? Vybírat od nich poplatky z prodeje vlčích máků? Řídit je? Nakonec je pohltit? A když se jim postaví, tak je zničit? Anebo pan Hynek Čech jen celé ty roky nepřekousl, že když se Miroslava Pašková dozvěděla o jeho odsouzení za podvody, přestala s ním spolupracovat a založila Spolek VLČÍ MÁKY? Žárlí?

Lež má krátké nohy a kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

A teď bychom měli pár otázek na pana Čecha...

Kdokoli si vygoogluje pana Hynka Čecha, uzří, že v minulosti figuroval v několika medializovaných kauzách.

Připomeňme si je a položme panu Čechovi otázky, které souvisí s jeho pravým vztahem k veteránům.

1/ kauza 30 případů majora Zemana

 

Poprvé Hynek Čech zaujal, když překvapivě lacino koupil od ČT práva na DVD vydání 30 případů majora Zemana,

a to na základě jednání s tehdejším ředitelem Jiřím Janečkem, přičemž byla odvolána vedoucí obchodního oddělení Vlasta Štrblíková, která proti tomu protestovala (viz). To bylo v roce 2007, jenže ještě o 6 let později pan Čech DVD prodával a zaštítil se u toho válečným hrdinou Jiřím "Regi" Schamsem... (viz)

1/1: Pane Čechu, vymyslel jste sběratelskou figurku majora Zemana, abyste doprodal zbylá DVD s tímto seriálem?

1/2: Pane Čechu, byly na pořízení těchto sběratelských figurek použity finanční prostředky pana Jiřího "Regiho" Schamse?

1/3: Pane Čechu, měl jste upřímně v době uvedení figurky v úmyslu navázat dalšími sběratelskými figurkami, a to ovšem již našich významných veteránů, mezi prvními pana Jiřího "Regiho" Schamse? A proč se tak nikdy nestalo?

1/4: Pane Čechu, je pravda, že jste neprodané figurky uskladnil na svém pozemku, avšak ve skladě pronajatém bílému koni, pročež ten fakturoval panu Jiřímu "Regi" Schamsovi nájem?

2/ kauza pozemků u Kolína

Podruhé pan Hynek Čech média zaujal, když se stal kolem roku 2009 zprostředkovatelem prodeje pozemků města Kolín stavební firmě Coss. Ta sídlila na stejné adrese jako jeho firmy. Tehdejší místostarosta Kolína Roman Pekárek si řekl

o miliónový úplatek a dostal trest pěti let odnětí svobody. Pan Hynek Čech dostal z obchodu provizi 450000 korun. (viz)

3/ kauza církevních restitucí

Potřetí pan Hynek Čech figuroval v médiích roku 2012, tehdy se angažoval v církevních restitucích a opět obchodech

s pozemky a v developerských projektech (viz). Figuroval ve stejných firmách jako Karel Štícha, tehdy vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském, kterýžto tedy pracoval na směně církevních pozemků jak na straně církve, tak

na straně realitních společností pana Čecha.

4/ kauza rakve

Nejznámější kauza pana Hynka Čecha, za níž byl sám odsouzen, se odehrála už v roce 2009, ale na povrch vyplula až na přelomu let 2013/2014. Pan Hynek Čech si najal bílého koně, přes něj vystavil falešné faktury, na základě jejich "neproplacení" podal insolvenční návrhy na největší české výrobce rakví, vytvořil falešný exekutorský úřad a jeho prostřednictvím informoval pohřební služby, aby nově odebíraly "kvalitní švédské rakve" (ve skutečnosti levný šmejd) jen od jeho firmy. K dokonalé iluzi přispělo, že spustil vydávání pohřebnického časopisu "Pieta", k D1 umístil billboardy

a s Českou pojišťovnou domlouval nový typ pojištění pohřbu... (viz)

K provalení této kauzy se také datuje, že Miroslava Pašková, jež od léta 2013 spolupracovala s Regi Base, a s ní několik dalších dobrovolníků odešli a založili Spolek VLČÍ MÁKY, neboť chtěli pomáhat veteránům, ale rozhodně ne

s panem Čechem, o němž vyšlo najevo, že je podvodník. Stejně tak Jiří "Regi" Schams začal požadovat, aby pan Hynek Čech nadále nepoužíval v názvu společnosti slovo "Regi". Po 7 letech od rozsudku a mediální ostudy pan Hynek Čech nadále vede Regi Base a založil i několik stejnojmenných firem...

5/ "Regi" firmy, kam se podíváš

5/1: Pane Čechu, co dělají společnosti Regi GO s.r.o., Regi BASE High Cube a.s., Dětský klub Regi BASE z.s., Regi BASE Start o.p.s, Regi BASE Medicare a.s. a jaký mají vztah k Nadačnímu fondu Regi BASE?

5/2: Pane Čechu, proč jste jednu z těchto společností založil roku 2017 a další dvě roku 2020, když se pan Jiří "Regi" Schams dávno před tím vyjádřil, že si nepřeje, abyste zneužíval jeho přezdívku?

5/3: Pane Čechu, proč jste nadále nerespektoval ani přání rodiny Schamsových, která se po Jirkově smrti v lednu 2015 rovněž vyjádřila, že si nepřeje, abyste zneužíval jeho odkaz? Proč jste místo toho 8 měsíců po jeho smrti dokonce registroval u Úřadu pro průmyslové vlastnictví slovo značku REGI? (viz)

ochranné známky.JPG

6/ z neurorehabilitační kliniky Regi BASE jsou byty

Pan Hynek Čech má jistě právo chybovat, napravit se a dočkat se odpuštění. Ale není možné, že stejné praktiky jako

v "byznysu" (pokud se podvodům a korupčním kauzám tak dá říkat), má tendenci uplatňovat i v neziskové činnosti?

Když pomineme, že se nedávno pokusil inkasovat od dalších organizací na podporu veteránů peníze za licenci na prodej celosvětového symbolu vlčího máku se stoletou tradicí,

vyvstává řada otázek i s hlavním deklarovaným cílem Regi Base, a sice vybudovat neuro-rehabilitační kliniku.

V roce 2011 schválilo zastupitelstvo obce Svémyslice záměr Regi Base vybudovat unikátní rehabilitační komplex v jeho katastru (viz). Pomohlo vytipovat a oslovit vhodné pozemky společnosti STOREAL. Vše bylo doprovozeno medializací, včetně reportáže ČT (viz v čase 11:43). V provozu mělo být v roce 2012.

Minimálně další dva roky vozil pan Hynek Čech partnerům "pokračující" výstavbu ukázat, na webu Regi Base byl snímek ještě v roce 2017, ačkoli to už byly byty v prodeji (viz).  

6/1: Pane Čechu, proč místo sanatoria vznikly ve Svémyslicích byty a odkdy jste to věděl?

 

6/2: Pane Čechu, kolik investovala do projektu Regi Base a jak byl její podíl vypořádán s developerem STOREAL?

6/3: Pane Čechu, proč jste ponechával sponzory, dárce a dobrovolníky Regi BASE v domnění, že vznikne sanatorium ve Svémyslicích? Jak tedy Regi Base utratila dary z tohoto období?

svémyslice TZ.JPG
svémyslice stavba.JPG
svémyslice web 2017.JPG

7/ falešná výstavba diagnostické kliniky na Barrandově

V roce 2015, aniž by byly naplněny sliby ve Svémyslicích,

hledal pan Hynek Čech partnery na dalších fiktivní projekt, a sice diagnostickou kliniku na Barrandově (viz),

čímž aspoň zjišťujeme, čím se má zabývat společnost Regi BASE Medicare.

Přestože, jak pan Čech uváděl, měla být stavba toho roku již z 80 % hotova, klinika vojákům, policistům a hasičům neslouží dodnes. A to ani přes závratné kalkulace výdělků. Žádný takový projekt totiž pan Čech ve skutečnosti neměl, jde o Vilu Pod Habrovou 22 architekta Johna Eislera, která je dosud ke koupi a k záchraně (viz).

Barrandov.JPG
Barrandov záměr.JPG
Barrandov kalkulace.JPG

8/ prodej exoskeletonu RÚ Kladruby

Přesto pan Čech sní o nějaké té klinice dál,

naposledy prohlásil, že jedná se dvěma investory, neboť na nové (už třetí) sanatorium potřebuje 1 miliardu (viz).

Mezitím buduje skvělou spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby.

V Regi Base se někdy od roku 2012 či 2013 angažuje fyzioterapeut J. P.

Na podzim 2013 se stal Koordinátorem rehabilitačního servisu pro pacienty se získaným poškozením mozku a vedoucím Komplexního centra robotické rehabilitace v Rehabilitačním ústavu Kladruby (viz).

 

Na jaře 2014 získává RÚ Kladruby eksoskeleton a polohovací stůl zakoupené Nadačním fondem Regi Base I.

Přestože Regi Base na svém webu v roce 2012 koupi avizovala a cenu uvedla 2,5 miliónu korun (viz), v březnu 2014 informuje, že investice činila bezmála dvojnásobek (viz), to se může stát.

 

Avšak podle veřejného registru smluv RÚ Kladruby kupuje eksoskeleton v prosinci 2016, a sice od Regi Base Start o.p.s., a to za cenu 3.280.000 Kč bez DPH (viz).

8/1: Pane Čechu, pořídil RÚ Kladruby druhý eksoskeleton?

8/1/a: Pokud ano, sami jste jej koupili s odstupem dvou let o cca 40 % levnější?

8/1/b: Pokud ne, jak je možné, že jste RÚ Kladruby odprodali zařízení, které jste mu před tím věnovali? Jak se dostal eksoskeleton z majetku nadačního fondu nebo majetku RÚ Kladruby do majetku o.p.s.? A jak o.p.s. naložila

s vyinkasovanými penězi?

9/ nesoudná Česká televize

 

Regi Base se po celou existenci těší mediální podpoře, příběhy jejích klientů a úspěchy pana Hynka Čecha nejčastěji medializuje Blesk a Česká televize. Na tom by nebyly nic špatného, kdyby...

Kdyby redaktoři prováděli kvalitní rešerše a ověřovali zveřejňované informace. Místo toho se dokonce v den pohřbu Jiřího "Regi" Schamse (15.1.2015) pan Hynek Čech kasal, jak bude vybavené centrum ve Svémyslicích (viz).

 

Ale to už bylo více jak rok poté, kdy byl medializován jeho podvod s rakvemi.

Ostatně, pouhých 14 dnů poté, kdy média informovala o kauze rakve, dostal pan Čech mnohaminutový prostor v České televizi, kde se chlubil pomocí Lukáši "Hiro" Hirkovi (viz). Což už bylo pro změnu v době, kdy rodina Hirkových opakovaně protestovala a naléhala, aby si pan Čech nebral Lukáše "Hiro" Hirku do úst.

V roce 2015 uvedla Česká televize dokonce dokument o panu Čechovi, a to v rámci šestnáctidílného cyklu Moje soukromá válka. Po protestu rodiny Schamsových byl stažen z vysílání a archivu (viz). Přesto Česká televize propaguje Regi BASE a nechává pana Čecha líčit jeho stále futurističtější vize několikrát ročně dosud.

 

10/ exekuce a sbírka na 11 miliónů s Leošem Marešem

Přestože pan Hynek Čech oslovuje sponzory a partnery pro investiční projekty (kliniky) za stovky milionů až miliardu

a s milióny nakládá při nakupování a prodávání rehabilitačních pomůcek (viz body 6,7,8) jménem Regi BASE,

sám čelil od počátku roku 2019 exekuci ve výši přes 10,6 miliónu korun.

Pokud tedy víme, že pan Čech je odsouzený podvodník s nemalými finančními závazky,

působí nemístně, že vystupuje za Regi BASE a zřizuje další "Regi" firmy, dokonce i kdyby to myslel dobře.

 

Třešničkou na dortu je sbírka, kterou spustil ke Dni veteránů v roce 2020,

jež si klade za cíl vybrat 1.111.111 Kč.

Milión na ní přispěl bývalý hráč basseballu a další milión firma Via Solitaire s.r.o. Leoše Mareše (viz),

který sbírku propaguje (viz).

Sbírka se, bohužel, jmenuje Vlčí mák (viz), což je patrně jeden z důvodů útoků na náš Spolek VLČÍ MÁKY,

anebo možná schválnost - bůhví, co se z ní vyklube, tak ať poškodí nás, místo Regi BASE. 

 

exekuce.JPG

Pane Hynku Čechu,

ať se Vám podaří postavit všechny ty kliniky,

ať se Vám sypou nejen miliony, ale rovnou miliardy,

ale prosíme, buďte tak laskav, nechte nás pomáhat veteránům

a nenuťte nás u toho Vám přispívat nákupem Vašich registrovaných máků.