Kdo jsme

Jsme zapsaný spolek, který pomáhá těm, kdo zasvětili život službě vlasti a společnosti. Členství ve spolku není podmínkou pro využití služeb, které spolek nabízí. Jako členy sdružujeme bezúhonné, kvalifikované a morálně motivované dobrovolníky, kteří pomoc realizují.

Komu pomáháme

Prioritně novodobým válečným veteránům. Dále vojákům v činné službě. V rámci volných kapacit vojákům v aktivní a povinné záloze, policistům (i obecním), hasičům (i dobrovolným), celníkům, příslušníkům vězeňské služby/justiční stráže, zdravotním záchranářům.

Proč pomáháme

Považujeme za přirozené projevovat úctu a případně podat pomocnou ruku lidem, kteří pro naše bezpečí nasazují život. V angličtině je pro to obrat "serving those who serve". Občané by neměli zaměňovat nasazení tisíců mužů a žen v uniformách s politickými činy představitelů jejich resortů. 

O co usilujeme

Aby se dostalo podpory, pomoci a respektu těm, kdo se pro společnost obětovali. Chceme rozvinout a etablovat systém péče o ty, kdo slouží, do standardů vyspělého světa - inspirovat ministerstva obrany, vnitra ad., aby k tomu dospěla. Informovat občany a motivovat je k úctě vůči těm, kdo jim zajišťují bezpečí.

Co děláme

Realizujeme celou řadu programů, které zahrnují sociální, psychologickou, právní a finanční pomoc, podporu při hledání zaměstnání, zvýhodnění při nákupu zboží a služeb... Na žádosti o pomoc reagujeme okamžitě, bez zbytečných procedur. Publikujeme články, pořádáme přednášky a besedy, organizujeme různé akce.

Jak fungujeme

Sdružujeme neplacené dobrovolníky, partnery, dárce, externí specialisty - jako členy i nečleny. Ač formálně musí spolek definovat různé role a hierarchii (což je v našich stanovách), pracujeme na úrovni rovnocenných týmů. Rozhodujeme podle morálky a citu, nikoli formálních pravidel a metodik.

Jaké máme zdroje

Hlavním zdrojem je lidská práce - dobrovolnická. Sponzorské dary získáváme na konkrétní projekty, pro pomoc konkrétním lidem. Běžné provozí náklady financujeme z prodeje předmětů s veteránskou symbolikou vlčího máku (e-shop). Pro osvětové projekty jsme čerpali menší dotace Ministerstva obrany nebo je rovněž financujeme z darů.

Jak nám můžete pomoci

Předně tím, že se zapojíte jako dobrovolník. Můžete si také něco koupit v našem e-shopu či nám na konkrétní projekt věnovat sponzorský dar. Rádi vás také nasměrujeme na pomoc konkrétnímu veteránovi. Pokud nejste "stydlín", moc rádi a velice viditelně (Armyweb.cz a Ozbrojeneslozky.cz) vám poděkujeme.